Linia do granulacji nawozów; mieszalnik, przenośnik, zbiornik buforowy

Kraków, Małopolskie | Dodano o 13:13, 17 maj 2018

Linia do granulacji nawozów; mieszalnik, przenośnik, zbiornik buforowy
Rodzaj Nawozy


Syndyk masy upadłości spółki Prometbet Sp. z o.o. w upadłości ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż Linii technologicznej do granulacji nawozów sztucznych oraz dwóch elementów linii technologicznej do wytwarzania paliwa kompozytowego (KIC) tj. Mieszalnika, Przenośnika kubełkowego i Zbiornika buforowego z mieszadłem.

Konkurs ofert składa się z czterech części. Wartości oszacowania stanowią ceny wywoławcze w konkursie ofert.
Część 1 - Przedmiotem sprzedaży dla pierwszej części jest rzecz ruchoma stanowiąca składnik masy upadłości nr 11 - Linia technologiczna do granulacji nawozów sztucznych, której wartość oszacowania wynosi 287 205,00 zł brutto.
Linia służy do produkcji granulowanych nawozów mineralnych (z uwagi na modułową konstrukcje możliwe alternatywne wykorzystanie np. granulowanie innych materiałów). Linia jest
zautomatyzowana, nie wymaga ingerencji w transport pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Materiał jest transportowany za pomocą przenośników taśmowych i ślimakowych.
Opis działania - Urządzenie składa się z szeregu współpracujących ze sobą podzespołów. Główny surowiec wraz materiałem dodatkowym stanowiącym lepiszcze jest zraszany, a następnie transportowany przenośnikiem taśmowym do mieszalnika. Po wymieszaniu i uzyskaniu odpowiedniej konsystencji, mieszarka za pomocą przenośnika taśmowego jest transportowana do zbiornika buforowego z mieszadłem. Następnie mieszanka jest transportowana z wykorzystaniem przenośników ślimakowego i taśmowego do granulatora. Po procesie granulacji gotowy granulat jest suszony w suszarni, skąd trafia do przesiewacza a następnie na miejsce składowania i może być pakowany.
Uwagi: brak tabliczek znamionowych, brak dokumentacji
Część 2 - Przedmiotem sprzedaży dla drugiej części jest rzecz ruchoma stanowiąca składnik masy upadłości nr 13 – Przenośnik kubełkowy (element linii technologicznej do wytwarzania paliwa kompozytowego - KIC), którego wartość oszacowania wynosi 7 380,00 zł brutto.
Wymiary: długość 6m, taśma 62cm
Uwagi: brak tabliczki znamionowej, brak dokumentacji

Część 3 - Przedmiotem sprzedaży dla trzeciej części jest rzecz ruchoma stanowiąca składnik masy upadłości nr 14 – Zbiornik buforowy z mieszadłem(element linii technologicznej do wytwarzania paliwa kompozytowego - KIC), którego wartość oszacowania wynosi 14 760,00 zł brutto.
Wymiary: 198x219cm, wysokość zbiornika=132cm,
Napęd: Bonfiglioli
Uwagi: brak tabliczki znamionowej, brak dokumentacji
Oferty można składać na jedną z część lub na kilka z nich.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta wadium:
- dla części pierwszej w wysokości 14 000, 00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)
- dla części drugiej w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)
- dla części trzeciej w wysokości 800, 00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

Wadium należy wpłacić w terminie do 30 maja 2018 r. Oferty należy złożyć do Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków do dnia 30 maja 2018 r.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków w dniu 31 maja 2018 r. o godz. 10:00

Ruchomości są używane. Szczegółowo z warunkami konkursu, operatami szacunkowymi można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem pod numerem telefonu 881 927 832 lub mailowo lub po zapytaniu przez formularz. Oględziny ruchomości są możliwe w Łężkowicach gmina Kłaj.

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

Linia do granulacji nawozów; mieszalnik, przenośnik, zbiornik buforowy - zdjęcie 1 Linia do granulacji nawozów; mieszalnik, przenośnik, zbiornik buforowy - zdjęcie 2 Linia do granulacji nawozów; mieszalnik, przenośnik, zbiornik buforowy - zdjęcie 3 Linia do granulacji nawozów; mieszalnik, przenośnik, zbiornik buforowy - zdjęcie 4 Linia do granulacji nawozów; mieszalnik, przenośnik, zbiornik buforowy - zdjęcie 5 Linia do granulacji nawozów; mieszalnik, przenośnik, zbiornik buforowy - zdjęcie 6 Linia do granulacji nawozów; mieszalnik, przenośnik, zbiornik buforowy - zdjęcie 7
Cena

309 345 zł

Mateusz ładyga
88x xxx xxx
Pokaż
Kraków, Małopolskie
Pokaż na mapie