POZWOLENIA ZINTEGROWANE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI OBSŁUGA FIRM

Białystok, Podlaskie | Dodano o 11:08, 19 kwiecień 2017

POZWOLENIA ZINTEGROWANE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI OBSŁUGA FIRM


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje usługi dla firm w zakresie uzyskiwania, odnawiania oraz zmian wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. EkoExpert opracowuje wnioski o wydanie :
- zezwolenia na zbieranie odpadów,
- zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, uwzględniające wymagania dla zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów - w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- zezwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów uwzględniające wymagania dla zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów - w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Oferta firmy EkoExpert została opracowana dla przedsiębiorstw, które zgodnie z nowymi przepisami w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami , które prowadzą działalność na podstawie decyzji wydanych na podstawie starej Ustawy o odpadach z 2001 r. mają obowiązek uzyskania nowych decyzji do 22 stycznia 2016 r. włącznie. Działalność firm, które nie uzyskają nowych pozwoleń będzie traktowana jako działalność bez wymaganego zezwolenia i zagrożona konsekwencjami w postaci administracyjnych kar pieniężnych oraz wyższą opłatą za korzystanie ze środowiska.
Więcej informacji o ofercie usług związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń zintegrowanych oraz kompleksową obsługą firm zajmujących się wytwarzaniem, odzyskiwaniem oraz unieszkodliwianiem odpadów można uzyskać wysyłając wiadomość na: biuro@ekoexpert.com.pl oraz tel. 857444460.

Cena

1 zł

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp.
Ogłoszenia użytkownika
60x xxx xxx
Pokaż
Białystok, Podlaskie
Pokaż na mapie