Oferujemy do nabycia nieruchomość położoną w miejscowości Wyszyny, gmina Stupsk, powiat mławski, województwo mazowieckie, obręb 19 Wyszyny Kościelne, złożoną z działek gruntu: nr 190 o powierzchni 0,9600 ha, nr 191 o powierzchni 0,9300 ha oraz 192 o powierzchni 0,9800 ha, o łącznej powierzchni 2,8700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1M/00065286/3. Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej
nieruchomości prosimy o kontakt. Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.)
Ogłoszenie jest ważne 14 dni.

Cena

0 zł

do negocjacji

Krystian Konieczny
Ogłoszenia użytkownika
60x xxx xxx
Pokaż
Wyszyny Kościelne, mławski, Mazowieckie
Pokaż na mapie