Sprzedam ziemia rolna wielkopolskie

Wielkopolskie | Dodano o 18:19, 3 sierpień 2012

Sprzedam ziemia rolna wielkopolskie


Ziemia rolna w miejscowości Staw Wielkopolska nr 47/1, 86/3, 86/4 i 31 29,7200 ha, w tym: grunty orne €“ 27,0500 ha, w klasach: IIIa €“ 2,7500 ha, IIIb €“ 1,6900 ha, IVa €“ 6,1100 ha, IVb- 7,3900 ha, V €“ 9,1100 ha, łąki trwałe w kl.IV €“ 1,3900 ha, w kl. V €“ 0,7500 ha, lasy i gr. leśne w kl. IV- 0,4700 ha, nieużytki 0,0600ha
nr 95/5, 96/6 o łącznej powierzchni 9,3100 ha, w tym: grunty orne €“ 7,0400 ha, w klasach:, IVa €“ 2,0400 ha, V €“ 3,7400 ha, VI €“ 1,2600 ha, użytki rolne zabudowane w kl. V €“ 0,3700 ha, w kl. VI €“ 1,9000 ha, ; zapisanej w KW nr
Działka nr. 95/5 zabudowana jest kompleksem budynków i budowli byłej suszarni w skład której wchodzą :
Budynek Suszarni ST101WS/45,
Ziemia rolna 80/1 91/1 96 242/1 242/9 242/5 o powierzchni 98ha

Cena

1 zł

Anna
60x xxx xxx
Pokaż
Wielkopolskie