2002 BOBcat 863 mIniłAdowArki

Kabachy, opolski, Opolskie | Dodano o 21:25, 24 maj 2015

2002 BOBcat 863 mIniłAdowArki
Marka Bobcat


2002 BOBcat 863 mIniłAdowArki, W / orOPS CaB, 78 "StANDArD buCKet bRuD, 60% gUmA. (12 - 16,5 Opony) UrZądzEniE RUNS & działa bARDzO doBRze, WSzYsTkIE fuNKcJE jedNOStka ta PrAcA dosKoNAłeGO.
TUrBo dIEsel, 78 łYżkI.
gODZiNY: 2015
MOC: 73

Cena

16 500 zł

Kabachy, opolski, Opolskie
Pokaż na mapie