CHART POLSKI znakomite szczenięta wystawowe!

Wschowa, wschowski, Lubuskie | Dodano o 09:42, 17 luty 2016

CHART POLSKI znakomite szczenięta wystawowe!


Mamy ogromną przyjemność zaprezentować nasz tegoroczny miot chartów polskich. W naszej hodowli urodziło się 9 znakomitych szczeniąt z długo oczekiwanego, wyselekcjonowanego i doborowego połączenia.
Szczęśliwą mamusią została nasza NESKA Acalantis pochodząca ze świetnej unikatowej linii po suce importowanej z Czech Młodzieżowy Zwycięzca Świata, INTERCHAMPION, Champion Polski BRAWURKA Xantusia oraz włoskim rewelacyjnym reproduktorze Zwycięzca Klubu, Champion Włoch, TOP CP Italy 2010, Mediterranean Winner, Selected Reproducer DRAGOS Highwind. Ojcem miotu został rosły samiec niezwykłej urody, o wyjątkowo prawidłowej psychice i łagodnym usposobieniu, potomek wybornej linii wnoszącej do genotypu rasy świeżą krew – Champion Polski SZARLEJ Cepeliada.
Połączenie posiada niski współczynnik inbredu 4,3% i korzystnie wysoki współczynnik utraty przodków 82%. Oboje rodziców jest przebadanych pod kątem genetycznych chorób oczu i serca - są ZDROWI.
Oferujemy szczenięta od pierwszych dni prowadzone przez Psychologa Zwierzęcego i Zootechnika, poddawane długotrwałej i wieloetapowej Stymulacji Neurologicznej. Każdy nowy właściciel otrzymuje indywidualną analizę behawioralną szczenięcia oraz jego profil psychologiczny, dzięki czemu możliwy jest wybór psa o dokładnie określonych cechach psychologicznych, a także znacznie ułatwiony jest proces wychowania i socjalizacji. Nasze maluszki do nowych domów trafiają zaszczepione, zachipowane i odrobaczone, posiadają też książeczki zdrowia oraz metryki Związku Kynologicznego w Polsce (jedynej organizacji zrzeszonej w FCI).
Możliwe są już rezerwacje maluszków! Zapraszamy do kontaktu pod nr tel 668 741 959 oraz pod adresem mailowym acalantis@wp.pl lub hodowla@acalantis.pl !
Więcej na https://www.facebook.com/acalantis.kennel.fci oraz www.acalantis.pl.tl
Cena szczenięcia ustalana jest indywidulanie. Podana cena obowiązuje wyłącznie dla klientów na terenie Polski i jest ceną orientacyjną. Kupno szczenięcia możliwe jest tylko po uprzednim kontakcie z hodowcą.

ANOTHER EXCELLENT LITTER OF POLISH SIGHTHOUND IN ACALANTIS KENNEL FCI!!
We have a great pleasure to present our current litter of Polish Sighthound (CHART POLSKI). In our kennel appeared 9 lovely puppies from a long-awaited, selected and fabulous combination.
The happy mother is our NESKA Acalantis coming from great and unique line (dam Czech import – Interchampion, Junior World Winner, Polish Champion BRAWURKA Xantusia and Italian sensational sire Club Winner, Italian Champion, Italy TOP CP 2010, Mediterranean Winner, Selected Reproducer DRAGOS Highwind). The father of litter is grown male of extraordinary beauty, very correct psyche and mild-mannered, the descendant of exquisite line introducing new, fresh blood to the breed genotype – Polish Champion SZARLEJ Cepeliada.
This mating has a low inbreed coefficient 4,3% and favorably high AVK (loss of ancestors coefficient) 82%. Both parents are tested for genetic eyes and heart diseases – both HEALTHY.
We offer puppies from the early days conducted by Dog Psychologist and Zootechnician, subjected to long-term and multi-stage Neurological Stimulation. Each new owner receives an individual behavioral analysis of puppy and his psychological profile , making it possible to select a dog with a precise psychological characteristics , and greatly facilitated the process of education and socialization. To new forever homes our puppies gets vaccinated, microchipped, dewormed. They also have books of health and export pedigrees of FCI.
We invite to reserve puppies!
Contact: 0048 668 741 959 hodowla@acalantis.pl acalantis@wp.pl
More on www.facebook.com/acalantis.kennel.fci or www.acalantis.pl.tl
Puppy price is determined individually . We present the guide rate - valid only for customers in Poland. Buying a puppy is only possible after contact with the breeder.

CHART POLSKI znakomite szczenięta wystawowe! - zdjęcie 1 CHART POLSKI znakomite szczenięta wystawowe! - zdjęcie 2 CHART POLSKI znakomite szczenięta wystawowe! - zdjęcie 3 CHART POLSKI znakomite szczenięta wystawowe! - zdjęcie 4 CHART POLSKI znakomite szczenięta wystawowe! - zdjęcie 5 CHART POLSKI znakomite szczenięta wystawowe! - zdjęcie 6 CHART POLSKI znakomite szczenięta wystawowe! - zdjęcie 7
Cena

2 500 zł

Nadia i Tomek
Ogłoszenia użytkownika
66x xxx xxx
Pokaż
Wschowa, wschowski, Lubuskie
Pokaż na mapie