Firma zajmuje się sprzedażą oprogramowania eLMID.Opogramowanie umożliwia zarządzanie gospodarstwem.eLMID umożliwia nie tylko kompleksowe zarządzanie gospodarstwem,lecz kładzie nacisk na różne aspekty ochrony środowiska,między innymi na stosowanie nawozów.Ważnym elementem jest KARTA OPRYSKÓW - jest to dokument potwierdzający na podstawie danych z dziennika przeprowadzenie opysku zgodnie z przepisami.Wydruk tego raportu jest podstawą przy kontroli.

M&K System
09x xxx xxx
Pokaż
Szczecin, Zachodniopomorskie
Pokaż na mapie