Sprzedam Nawóz organiczny przetworzony poferment biogazowni rolniczej

Pełczyce, choszczeński, Zachodniopomorskie | Dodano o 16:02, 25 maj 2018

Sprzedam Nawóz organiczny przetworzony poferment  biogazowni rolniczej
Rodzaj Nawozy


Witam.
Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą nawozu organicznego pochodzącego z biogazowni rolniczych znajdujących się na terenie Europy.
Powstająca w procesie fermentacji metanowej masa pofermentacyjna z punktu widzenia wartości nawozowej jest cennym produktem. Nawozowe wykorzystanie przynosi wymierne korzyści ekonomiczne dla rolników, jak i środowiskowe, w odniesieniu do ochrony zasobów wodnych i glebowych.
Poferment jako nawóz organiczny. Pod względem zawartości materii organicznej masa pofermentacyjna spełnia kryteria stawiane nawozom organicznym (zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu). W praktyce oznacza to, że jej stosowanie pozytywnie wpływa na właściwości fizykochemiczne gleb. Przefermentowana materia organiczna, jaką jest masa pofermentacyjna zawiera znaczny udział składników pokarmowych w formach mineralnych, bezpośrednio dostępnych dla roślin. Dotyczy to m.in. azotu, gdzie forma amonowa (N-NH4) stanowi nawet ok. 80% azotu ogólnego. Dla porównania w popularnym nawozie naturalnym jakim jest obornik, udział ten wynosi ok. 10–15%. Wysoki udział formy amonowej w masie pofermentacyjnej stanowi wiele korzyści: jest to forma, którą rośliny mogą bezpośrednio pobrać i wbudować w związki organiczne, dzięki czemu efekt plonotwórczy uwidoczni się wcześniej, w porównaniu np. do obornika lub kompostu, który po zastosowaniu do gleby musi poprzez działanie mikroorganizmów glebowych ulec procesom mineralizacji i humifikacji, aby rośliny mogły pobrać składniki w nim zawarte. Po drugie wysoki udział formy amonowej ogranicza proces eutrofizacji, który jest szkodliwy dla organizmów żyjących w zbiornikach wodnych. Na podstawie badań laboratoryjnych można przyjąć, że rozkładowi ulega 30-60% suchej masy organicznej zawartej w substratach. Produkcja pofermentu stanowi ok. 85% masy substratów.Frakcja stała składa się ze strukturalnych części materii organicznej, zawiera znaczne ilości celulozy i ligniny – przez co ma wysokie zdolności pochłaniania wody. Zawiera także znaczne ilości związków mineralnych. Stosowanie tej frakcji na gleby zwiększa ich pojemność wodną oraz zawartość materii organicznej.
Poferment może być stosowany na gruntach ornych pod wszystkie rośliny uprawy polowej (zboża, kukurydza, rzepak, rośliny pastewne i przemysłowe) w dawkach:
pod oziminy 20-30 m3/ha,
pod rośliny jare 30-40 m3/ha.
Dostarczymy każdą ilość, min 25 ton w cenie 80 zł/tona.
Większe ilości - cena do negocjacji indywidualnie.
Poglądowa zawartość składników w % świeżej masy z ostatniej partii.
Sucha masa - 26,21
Azot- N - 1,31
Fosfor - P2 O5 - 1,62
Potas - K2O - 0,96
Magnez - MgO - 0,88
Wapń - CaO - 2,48
Na terenie województw:
- lubuskie
- zachodnio-pomorskie,
inne województwa - proszę dzwonić.
Jeżeli jesteś zainteresowany , skład chemiczny wyślę na email.
Posiadamy bardzo dużą bazę zadowolonych klientów stosujących poferment na polach poprawiający znacząco plony.
Zapraszam
Tel..537 794 061 , 663834332

Sprzedam Nawóz organiczny przetworzony poferment  biogazowni rolniczej - zdjęcie 1
Cena

80 zł

Paweł
66x xxx xxx
Pokaż
Pełczyce, choszczeński, Zachodniopomorskie
Pokaż na mapie