Syndyk masy upadłości sprzeda

Orneta, lidzbarski, Warmińsko-mazurskie | Dodano o 21:53, 21 kwiecień 2010Syndyk
masy upadłości Fundacji ?Wieś w XXI Wiek? w Pakoszach ogłasza czwarty przetarg pisemny ofertowy organizowany na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział V Gospodarczy z dnia 4.03.2010. (sygn. Akt V GUp 2/09) wydanego na podstawie art. 320 pkt. 1 PrUpadł/Napr. na sprzedaż:
1. Prawa własności lokalu użytkowego o pow. 367,30 m2 stanowiącego piętro Szkoły Podstawowej w Pakoszach. Cena wywoławcza 150.000,00 zł plus podatek VAT 22 %.
2. Prawa własności nieruchomości położonej w Kainitach zabudowanej budynkiem ?Agrorafinerii? o pow. 100,00 m2 wraz z prawem własności działki nr 65/4 o pow.1319 m2.Cena wywoławcza 35.000,00 zł plus podatek VAT 22 %
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest m.in.:
a) złożenie pisemnej oferty w/w nieruchomości z proponowaną ceną nie niższą niż 100 % ceny wywoławczej w zamkniętej kopercie pod adresem Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowo-Naprawcza, 82-300 Elbląg, ul. Płk.Dąbka 8-12 z zaznaczeniem ?Oferta przetargowa FUNDACJA? w terminie do 26.04.2010 przy ofertach złożonych listem poleconym decyduje data faktycznego wpływu do Sądu.
b) wpłacenie wadium w wysokości 10 5 ceny wywoławczej każdej nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Fundacji ?Wieś w XXI Wiek? w Pakoszach nr 97 2030 0045 1110 0000 0164 5710 z zaznaczeniem ?wadium na przetarg? nie później niż do 26.04.2010r.
c) złożenie określonych oświadczeń wymienionych w Postanowieniu Sądu z dnia 4.03.2010r.
2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 29 kwietnia 2010 r. o godz, 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12 w Sali nr 333.

Szczególowy opis nieruchomości i warunki przetargu określa Postanowienie z dnia 4.03.2010r. Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział V Gospodarczy, z którym można się zapoznać w biurze syndyka , 82-200 Malbork, ul. Wojska Polskiego 14 nr. Tel. 055/272-19-56, w/w Sądzie oraz na stronach internetowych www.dawro.pl

Cena

35 000 zł

Tadeusz Zapadka
Ogłoszenia użytkownika
50x xxx xxx
Pokaż
Orneta, lidzbarski, Warmińsko-mazurskie
Pokaż na mapie