Syndyk nasy upadłościowej sprzeda

Orneta, lidzbarski, Warmińsko-mazurskie | Dodano o 20:49, 16 grudzień 2009Syndyk masy upadłościowej sprzeda
1. Nieruchomość zabudowaną położoną w Pakoszach Gm. Pieniężno na którą skłądają się:
a) Lokal użytkowy o pow. 367,30 m2 stanowiący piętro szkoły Podstawowej.
b) Udział 434/1000 w działce o pow.1145 m2
Cena wywoławcza nieruchomości 291 375,00 PLN +VAT
2. Nieruchomość zabudowaną położona w Kajnitach GM. Pieniężno w skŁad ,której wchodzą budynek agrorafinerii o pow. 100 2 wraz z działką o pow. 1319,00 M2
  Cena wywoławcza nieruchomości 64 050,00 PLN +VAT
3. Nieruchomość gruntowa w Pakoszach na którą skłądają się
    działka rolna o pow. 17200,00 m2 wraz z nasadzeniami
Cena wywoławcza 19 073,00 PLN
  4. Nieruchomość gruntowa o pow. 15 000,00 M2 wraz z nasadzeniami . Cena wywoławcza 18 547,oo PLN
5. Nieruchomość gruntowa o pow. 5722,00 m2 wraz z nasadzeniami . Cena wywoławcza wynosi 7000,00 PLN.
6. Nieruchomość gruntowa działki o pow. 3211,00 m2 w Pakoszach. Cena wywoławcza 10 875,00 PLN
Oferty składać w zamkniętej kopercie pod Adresem Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowo-Naprawcza, 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 8-12 z dopiskiem "Oferta przetargowa Fundacja " w terminie do 11.01.2010.
Wpłacenie Wadium w wys. 10 % wartości oszacowania każdej nieruchomości przelewem na rachunek Bankowy Fundacji "Wieś w XXI Wiek" w Pakoszach nr. 97 2030 0045 1110 0000 0164 5710 z zaznaczeniem "Wadium na przetarg" do 11.01.2010. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 14 stycznia 2010 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12 w sali 333. Szczegóły można uzyskać pod nr 055 272-19-56

Cena

10 000 zł

Tadeusz Zapadka
Ogłoszenia użytkownika
50x xxx xxx
Pokaż
Orneta, lidzbarski, Warmińsko-mazurskie
Pokaż na mapie