Syndyk sprzeda sprzęt rolniczy – m.in silos Michał

Mońki, moniecki, Podlaskie | Dodano o 09:02, 13 czerwca 2022

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Pozostałe maszyny rolnicze w Podlaskie.Syndyk masy upadłości Grzegorza Rutkowskiego ogłasza konkurs ofert na zakup nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 14,68 ha składającej się z działek:
1. nr 59/6 o pow. 4,58 ha oraz 61/1 o pow. 6,46 ha, razem 11,04 ha, w tym siedlisko o pow. 0,01 + 0,32 + 0,18 = 0,51 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, oraz z pozostałą częścią upraw rolnych o pow, 6,4 ha i leśnych o pow. 4,19 ha, położona w obrębie 31 wsi Sobieski, gm. Mońki
2. nr 59/3 o pow. 3,29 ha, rolna niezabudowana położona w obrębie 31 wsi Sobieski, gm. Mońki, obciążona służebnością i użytkowaniem dla 2 osób na dz. nr 59/6,61/1
3. nr 510 o pow. 0,35 ha, rolna niezabudowana położona w obrębie 16 wsi Kulesze, gm. Mońki,
dla której prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00084057/4 za cenę nie niższą 997 580,00 zł.
Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka Adaminy Partyckiej-Skrzypek, ul. G. Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin do dnia 7 stycznia 2022 roku (liczy się data wpływu oferty do kancelarii) do godziny 15.00 z dopiskiem „OFERTA – NIERUCHOMOŚCI RUTKOWSKI – NIE OTWIERAĆ”. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie kancelarii syndyka w dniu 10 stycznia 2022 roku o godzinie 12.00. Celem uzyskania szczegółowych informacji oraz operatów szacunkowych proszę o kontakt pod nr. 815325322 lub adresem e-mail: adamina.partycka@protonmail.com